Kinderen en scheiden

Een scheiding op zich is al een gebeurtenis waarbij veel afspraken moeten worden gemaakt. Als er kinderen bij betrokken zijn dan komen er nog veel meer aspecten bij waar rekening mee moet worden gehouden.

Gezag

Ouders hebben automatisch gezamenlijk het gezag als het kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Wordt het kind buiten een huwelijk of partnerschap geboren dan krijgt de moeder het ouderlijk gezag. De vader moet het kind eerst erkennen, om vervolgens samen met de moeder het gezamenlijk gezag aan te vragen bij de rechtbank.

Het ouderschap geeft jullie het recht op omgang met jullie kind(eren).

Omgangsregeling

In een omgangsregeling worden afspraken vastgelegd omtrent de omgang van de kinderen met de niet-verzorgende ouder. Een omgangsregeling kan door de ouders zelf worden opgesteld. Mede afhankelijk van de leeftijd van de kinderen zal worden bepaald hoeveel tijd de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zullen verblijven. Met name voor jongere kinderen is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Een veelvoorkomende afspraak is dat de kinderen om het weekend en ook de helft van de vakanties en feestdagen bij de niet-verzorgende ouder verblijven.

Co-ouderschap

Als ouders besluiten tot een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen wordt er gesproken over co-ouderschap. In de praktijk betekent dit dat de kinderen net zo vaak bij de vader zijn als bij de moeder, en dat de ouders intensief met elkaar samenwerken bij de opvoeding van de kinderen. Dit betekent dat co-ouderschap alleen kans van slagen heeft als de ouders in goed overleg beslissingen kunnen nemen.

Ouderschapsplan

Alle afspraken die worden gemaakt over je kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Hierbij kun je denken aan afspraken over de omgangsregeling, opvoeding en verzorging van jullie kinderen, maar ook aan de medische behandeling en de schoolkeuze. Daarnaast komen ook alle financiële regelingen in het ouderschapsplan te staan. Bij het opstellen van een ouderschapsplan staat het belang van de kinderen altijd voorop.

Kinderalimentatie

Als je kinderen hebt ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van je kinderen. Als je gaat scheiden moet er een financiële regeling worden getroffen – dit noemen we kinderalimentatie.

Er geldt een alimentatieplicht totdat de kinderen 21 jaar zijn. Vanaf 18-jarige leeftijd zijn kinderen meerderjarig en moeten ze zelf hun behoefte aan alimentatie aantonen. De ouder zou de bijdrage dan rechtstreeks aan het kind kunnen overmaken.

Voor de hoogte van de kinderalimentatie zijn normen vastgesteld. In overleg kan je ook zelf afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. De Adviseurs kunnen je hierbij helpen.