Scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is bemiddeling bij het regelen van de scheiding tussen jou en je partner. Jullie gaan niet op zoek naar conflict maar naar een oplossing, en de scheidingsbemiddelaar begeleidt jullie bij dit proces. De scheidingsbemiddeling is gebaseerd op de wil om samen tot afspraken te komen. Een bemiddelingsproces verloopt soepeler dan een proces bij de rechter. Bovendien maken jullie de afspraken samen, waardoor het waarschijnlijker is dat de afspraken in de toekomst worden nageleefd.

 

De Adviseurs bemiddelen gedurende het gehele scheidingstraject. Dit betekent dat wij je begeleiden vanaf het eerste contactmoment tot de definitieve inschrijving van de scheiding bij de gemeente.

 

Er zijn verschillende manieren om uit elkaar te gaan. Je kunt het gezamenlijk regelen met één partij of ieder een eigen partij kiezen voor het begeleiden van de scheiding. De Adviseurs bieden in beide gevallen een oplossing. Als wij voor één partij optreden zullen we contact zoeken met de advocaat of adviseur van de tegenpartij om te komen tot een oplossing.

 

In tegenstelling tot een advocaat geven wij ook concreet financieel advies – bijvoorbeeld over je woning, pensioen en verzekeringen. Ook berekenen wij wat je financiële situatie zal zijn na de scheiding.