Stappenplan

De Adviseurs werken volgens een duidelijk stappenplan.

Kennismaking

De kennismaking bestaat uit een vrijblijvend en GRATIS intakegesprek om de huidige situatie te bespreken. De scheidingsadviseur zal in dit gesprek uitleggen wat de procedure inhoudt en zal je een verdere toelichting geven van de dienstverlening en wat je van ons mag verwachten. Daarnaast wordt uitgelegd hoe het scheidingstraject in elkaar zit.

 

Er zal in dit gesprek ook uitdrukkelijk stilgestaan worden bij de emotionele aspecten van een scheiding, waarbij in geval van kinderen ook wordt besproken hoe je daar goede afspraken voor kunt maken. Het uitgangspunt van De Adviseurs is dat beide partijen gehoord worden en hun eigen verhaal kunnen doen.

Inventarisatie

Bij de inventarisatie zullen alle benodigde gegevens verzameld worden om de zaken rondom je scheiding te kunnen regelen.

Advies

De Adviseurs zullen jullie specifieke situatie in kaart brengen, en vertellen hoe jullie er na de scheiding voor staan op juridisch, financieel en fiscaal gebied. Hierbij moet je denken aan de vermogensverdeling, alimentatieberekening, kinderkosten, wat te doen met de huidige woning en eventuele nieuwe woning, pensioenen, fiscaal partnerschap, etc. We zullen ook inzichtelijk maken wat jullie netto besteedbaar inkomen straks wordt na scheiding en na eventuele verhuizing.

Ouderschapsplan

Alle afspraken die worden gemaakt over je kind(eren) worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Hierbij kun je denken aan alle afspraken over de omgangsregeling, opvoeding en verzorging van jullie kinderen, maar ook aan de medische behandeling en de schoolkeuze. Daarnaast komen alle financiële regelingen in het ouderschapsplan te staan. Omdat alle afspraken worden vastgelegd, kun je hier later altijd nog op terugvallen. Met het opstellen van het ouderschapsplan staat het belang van de kinderen altijd voorop.

Convenant

In het convenant worden alle afspraken die eerder zijn besproken vastgelegd. Het convenant dient als juridisch stuk voor de rechtbank.

Afhandeling rechtbank/notaris

Als het convenant en het eventuele ouderschapsplan zijn opgesteld en door beide partijen zijn goedgekeurd, zal onze advocaat een verzoekschrift indienen bij de rechtbank gebaseerd op de afspraken zoals ze in het convenant zijn vastgelegd. Gemiddeld duurt de afhandeling bij de rechtbank twee tot drie weken.

Beschikking

De uitspraak van de rechtbank zal worden vastgelegd in een beschikking, dit is een bevestiging van de afspraken zoals ze zijn gemaakt. Met deze beschikking kan de scheiding officieel worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Nazorg

De Adviseurs begrijpen dat met het ondertekenen van alle documentatie en het definitief maken van je scheiding er nog zaken kunnen zijn waar je vragen over hebt, zowel emotioneel als financieel. Je kunt dus altijd nog contact met ons opnemen voor aanvullend advies.