Belasting

Fiscaal partnerschap

De Belastingdienst beschouwt je scheiding als een feit vanaf het moment dat de scheiding is ingeschreven bij de gemeente én jullie niet meer in hetzelfde huis wonen. Als jullie aan deze twee voorwaarden voldoen vormen jullie geen fiscaal partnerschap meer, en hebben jullie dus ook geen gemeenschappelijke inkomsten of aftrekposten meer. Jullie zullen vanaf dat moment dus allebei je eigen belastingaangifte moeten gaan regelen.

Jullie kunnen er eventueel voor kiezen om in het jaar van de scheiding nog wel fiscaal partners te blijven. Dat is in veel gevallen financieel aantrekkelijk. De Adviseurs zullen je hier advies over geven.

Partneralimentatie

De kosten van de scheidingsprocedure zijn niet fiscaal aftrekbaar. De ontvanger van de partneralimentatie kan de kosten die gemaakt worden om de partneralimentatie vast te stellen (of te herzien) wel aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierbij kun je denken aan proceskosten en kosten voor juridische hulp die je hebt ingeschakeld. Ontvang je partneralimentatie, dan wordt dat gezien als inkomen waarover inkomstenbelasting en eventueel Zvw-premie moet worden betaald.

De alimentatiebetaler mag de partneralimentatie als aftrekpost opvoeren bij de aangifte van de inkomstenbelasting. De partneralimentatie moet daarvoor wel zijn vastgelegd in een scheidingsconvenant of door de rechter zijn bepaald.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt door de Belastingdienst niet als inkomen gezien. Kosten die worden gemaakt om kinderalimentatie te verkrijgen, zijn dus niet aftrekbaar. Ontvang je als ouder kinderalimentatie dan hoef je daar geen inkomstenbelasting over te betalen. Ook kan je als ouder die kinderalimentatie betaalt, de betaalde kinderalimentatie niet opvoeren als een aftrekpost.

Heffingskortingen

Als je gaat scheiden heeft dit ook effect op je heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De Adviseurs zoeken voor je uit of je na de scheiding recht hebt op heffingskortingen.